Adaptacja
kropki

          Adaptacja oznacza przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, zaakceptowanie nowych warunków, odnalezieniem się w nowej roli, w tym przypadku w roli przedszkolaka.

           Fakt ten wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i zaspakajania potrzeb, do tego dołączają się nowe dla dziecka zadania związane z funkcjonowaniem w grupie. Dzieci otoczone dotychczas troską i uwagą rodziny nagle znajdują się w miejscu, gdzie wszystko jest im obce: inne przedmioty, osoby, rytm dnia. Rodzice zapisując dziecko do  placówki przedszkolnej nie uświadamiają sobie faktu, że ich dziecko przekraczając próg sali po raz pierwszy, przeżywa problemy adaptacyjne związane z nową, nieznaną sytuacją. Wiedza i doświadczenie dziecka są zbyt ubogie, aby potrafiło pokonywać trudności związane z wejściem w nową społeczność rówieśniczą, zaspokajaniem potrzeb, wykonywaniem czynności samoobsługowych, zrozumieniem stosunków społecznych komunikacją werbalną, zrozumieniem organizacji życia w przedszkolu, kontaktem z nową nieznaną osobą dorosłą poruszaniem się w nieznanej sali i ogromnym budynku, dzieleniem przestrzeni z innymi, rozumieniem upływu czasu oraz zmiany trybu życia.

             Zajęcia adaptacyjne to nie tylko sposób na ciekawe spędzenie czasu przez przyszłe przedszkolaki, to również czas dla rodziców, którzy podczas spotkania mogą wymienić doświadczenia, porozmawiać. Będąc obserwatorem, mogą dostrzec predyspozycje swojej pociechy w oparciu o prowadzone zajęcia przez doświadczoną kadrę pedagogiczną.

 

Zajęcia adaptacyjne - GRATIS dla dzieci
, które po ukończeniu zajęć zostaną naszymi podopiecznymi.

Konieczna jest rezerwacja telefoniczna, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

zapraszamy